Technical Assistance for
Civil Society Organisations

EU CALLS

Konsultim publik për Planin e Veprimit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian për vitin 2017

Article Image

Organizatat e shoqërisë civile janë të lutura të japin sugjerimet/komentet e tyre mbi draftin e planit të Veprimit për vitin 2017 publikuar në platformën e konsultimit publik në linkun e mëposhtëm: https://goo.gl/Ij3kUB

Afati i fundit për komente: 5 maj, 2017

Gallery