Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Dragi prijatelji...

Article Image

Dragi prijatelji,

Tokom osmogodišnjeg implementacionog perioda, od avgusta 2009. do novembra 2017, projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) uložio je izuzetne napore delujući kao spona između organizacija civilnog društva, vlada, donatora i medija u region. TACSO je uspostavio jedinstven participativni okvir u svrhu povezivanja OCD i uticaja u region.

Želeli bismo da vam se svima zahvalimo na saradnji i podršci i da vam poželimo sreću i uspeh u budućim poduhvatima.