Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Të nderuar miq...

Article Image

Të nderuar miq, 

Gjatë periudhës tetë vjeçare të zbatimit, gusht 2009 – nëntor 2017, projekti Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO) ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme si pikë lidhjeje midis OSHC-ve, qeverive, donatorëve dhe mediave në rajon. TACSO ka krijuar një strukturë unike për të lidhur OSHC-të dhe rritur ndikimin e tyre në rajon.

 Ju falenderojmë të gjithëve ju për mbështetjen dhe bashkëpunimin, dhe ju urojmë suksese në përpjekjet tuaja të ardhshme.