Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Të dashur miq...

Article Image

Të dashur miq,

Gjatë periudhës tetëvjeçare të implementimit nga gushti i vitit 2009 deri në nëntor 2017, Projekti  Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO) ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme si lidhje mes OSHC-ve, qeverive, donatorëve dhe mediave në rajon. TACSO ka krijuar një kornizë unike për të lidhur OSHC-të dhe zhvillimet në rajon.

Dëshirojmë t'ju falënderojmë të gjithëve për bashkëpunimin dhe mbështetjen tuaj, dhe t'ju urojmë suksese në të ardhmën.