Техничка поддршка
за граѓанските организации

Почитувани...

Article Image

Почитувани,

Во текот на осумгодишното спроведување, август 2009 - ноември 2017, проектот Техничка поддршка за граѓанските организации (ТАКСО) направи огромни напори како поврзувач меѓу граѓанските организации, владите, донаторите и медиумите во регионот. ТАКСО воспостави уникатна партиципативна рамка за поврзување на граѓанските организации и влијанието во регионот.

Ви благодариме на сите за вашата соработка и поддршка и ви посакуваме успех во вашите идни потфати.