Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Poštovane kolegice i poštovane kolege...

Article Image

Poštovane kolegice i poštovane kolege iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini,

Tokom osam godina implementacije projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO), od avgusta 2009-novembra 2017, uložio je ogromne napore na uspostavljanju veza između organizacija civilnog društva (OCD),  institucija vlasti, donatora i medija u regionu. TACSO je uspostavio i jedinstven učesnički  okvir kojim  povezuje OCD sa promjenama u regionu.

Zahvaljujemo  Vam se na saradnji i podršci i želimo Vam uspjeh u svim budućim aktivnostima.