Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

TACSO Türkiye Sekizinci Ulusal Danışma Kurulu (UDK) Toplantısı Raporu

Article Image

TACSO Türkiye, 2013-2017 yılları arasındaki ikinci 4 yıllık uygulama döneminin sekizinci ve son UDK toplantısını 15 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıya UDK üyesi on bir kuruluşu temsil eden on sekiz kişi ve TACSO’nun Türkiye’deki Kaynak Kuruluşu Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden (STGM) üç temsilci’nin yanısıra Sivil Düşün AB Programı’ndan temsilciler de gözlemci olarak katıldı.

Toplantıda AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Sektörü Yöneticisi Stefano Calabretta, sivil topluma yönelik AB destekleri ve bu kapsamda TACSO projesinin yeri ve işlevi hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve sunumun ardından Delegasyon temsilcileri tarafından UDK üyelerinin soruları yanıtlandı.Ardından STGM ve TACSO temsilcileri tarafından gerçekleştirilen, TACSO’nun işlevlerini Türkiye’de sürdürmeye yönelik STÖ Kaynak Kuruluş Programı hakkındaki sunum ve TACSO projesinin son dört yılında ulusal ve bölgesel düzeydeki çalışmaları özetleyen bilgi paylaşımı oturumlarını UDK üyelerinin öneri ve değerlendirmeleri izledi.

Detaylı bilgi için sekizinci UDK toplantısı raporunu aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Download8.UDK Toplantısı Raporu