Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

A4EU - Izvještaj o radu Alijanse za EU integracije

Article Image

Inicijativa „Alijansa za EU integracije“ (A4EU) koju su pokrenule organizacije Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) realizovana je kroz podršku EU Delegacije u BIH i TACSO BiH.

Alijansa za EU integracije je otvorena platforma za predstavnike civilnog i poslovnog sektora Bosne i Hercegovine (BiH), i predstavlja tematsku strukturu koja ima kapacitet i znanje da doprinese predstojećim i sveobuhvatnim društvenim reformama u okviru konteksta procesa integracije BiH u EU.

Alijansa je sastavila sve odgovore, oko kojih je prethodno postignut dogovor od strane svih radnih grupa i objavila je jedinstven dokument pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz EC upitnika za BiH”. Publikacija obuhvata odgovore na 716 pitanja od ukupno 3,242 pitanja iz EC upitnika za BiH, što predstavlja 22.1% od ukupnog broja pitanja.

Publikacija je zvanično predstavljena na finalnoj konferenciji koja je održana u prostorijama EU Delegacije u Sarajevu 19.10.2017.

Izvještaj o procesu rada i rezultatima A4EU možete pročitati ovdje. (engleski)