Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

BiH podrška efektivnom umrežavanju i zagovaranju - izvještaj

Article Image

Program Izgradnja kapaciteta /Tehnička asistencija (TA) kao podrška efektivnom umrežavanju i zagovaranju dizajniran je od strane TACSO projekta u BiH kao odgovor na mnogostruke izazove u radu sa mrežama identifikovane tokom implementacije  TACSO 2 u BiH.

Dizajn i organizacija ovog Programa za mreže bazirani su na kombinaciji dvije komponente  TACSO 2 projekta: Organizacionom razvoju i institucionalni razvoj

Program Izgradnja kapaciteta /Tehnička asistencija (TA) kao podrška efektivnom umrežavanju i zagovaranjuimplementiran je u partnerstvu   TACSO BiH sa TACSO by VESTA Resursnim centrom.

Izvještaj o TACSO BiH programu za Izgradnju kapaciteta /Tehnička asistencija (TA) kao podrška efektivnom umrežavanju i zagovaranju možete pronaći ovdje. (engleski)