Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

DRUGI

Bilten TACSO 2 BiH, Svezak 2 Izdanje 15.

TACSO BiH objavljuje bilten svezak 2 izdanje 15 sa pregledom ključnih aktivnosti provedenih u periodu april - juni 2017. 

Download: English | BHS