Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

DRUGI

Zapisnik sa BIH LAG sastanka - juni 2017.

Jahorina, hotel Termag, 29. i 30. 06. 2017.

Article Image

Svrha sastanka je da se dobije osvrt i feedback učesnika na TACSO BH aktivnosti  koje se provode tokom 2017., njihove efekte kao i  preporuke za poboljšanja i postizanje promjena projektovanih ovim aktivnostima.

Predstavljene su tri ključne aktivnosti TACSO BH kancelarije provedene u partnerstvu sa: TACSO VESTA resursnim centrom - Program za izgradnju kapaciteta mreža u BiH; Direkcijom za EU interacije BiH - učešće OCD u konsultativnim procesima za IPA II programiranje i sa  organizacijama Centri civilnih incijativa i ACED - Inicijativa Alijansa za EU interacije. 

Download: engleska verzija | izvještaj