Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

DRUGI

Izvještaj: 'Učešće OCD u konsultacijama za IPA II programiranje

Info radionice za učešće organizacija civiInog društva (OCD) u procesu konsultacija za IPA II programiranje 2018-2020 održane u Mostaru, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu

Article Image

TACSO projekat u BiH u partnerstvu Direkcijom za evropske integracije BiH (DEI) organizovao je četiri (4) Info radionice pod nazivom 'Učešće OCD u konsultacijama za IPA II programiranje“ kao nastavak aktivnosti koje pridonose daljnjem jačanju  uključivanja OCD u procese konsultacija vezanih za IPA II.

Ove aktivnosti su preporučene na sastanku Lokalnog savjetodavnog odbora TACSO projekta u BiH (LAG) održanog 30.06.2016, kao i u izvještaju TACSO BH NAR (2016-2017). Na Info radionicama predstavljan je mehanizam on-line platforme za konsultacije 'e-konsultacije' koji ima za cilj osigurati doprinos  civilnog društva u procesu konsultacija na sadržaj sektorskih dokumenata.

DownloadIzvještaj