Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

STK'lar icin Medya Rehberi

TACSO'nun 10 rehberinden biri olan STK'lar için Medya Rehberi'nin Türkçesi yayımlandı.

Article Image

 Bir çok kuruluş, çalışma alanlarında pek çok güzel çalışma yürütmekte. Ancak iş, mesajlarını doğru şekilde aktarmaya gelince yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu medya rehberi, kuruluşlara, temel iletişim araçlarına ilişkin genel bir özet sunmayı amaçlamaktadır.

Bu rehberi hazırlarken, herkesin anlayabileceği basit bir dil kullanmaya özen gösterdik. “Hedef kitlemiz, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları, üyeleri ve gönüllülerinden oluşmaktadır”.

Bu rehberde, bir iletişim stratejisi hazırlama, paydaşları belirleme, mesaj oluşturma, medya ilişkileri geliştirme, internet ve medya için metin hazırlama süreci ve benzeri çeşitli konular ele alınmaktadır.

Rehberde, sosyal medya ve internette bulunan diğer açık kaynakların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alandaki iletişim araçlarının genel bir envanterini oluşturmaya çalışarak, birçok ipucu, tavsiye ve örneğe de yer verdik. Bu rehberin, iletişim ve halkla ilişkiler (PR) konusunda ilk adımlarını atan herkese yardımcı olmasını umuyoruz.

Download: Medya Rehberi