Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Javno zagovaranje i uticanje na politike za društvene promene

Kako bi ovaj vodič bio što praktičniji, teoretski deo podržan je studijama slučaja i praktičnim alatima. Studije slučaja većinom su iz radnog iskustva organizacija civilnog društva (OCD) iz regiona zapadnog Balkana i Turske.

Article Image

Ovaj pristup odabran je kako bi vodič što bolje upotpunio znanje OCD vezano za oblast javnog zagovaranja i uticanja na izmene politika, i pomogao im da to znanje primene u svom svakodnevnom radu. Suština ovog vodiča je ciklus javnog zagovaranja i uticanja na izmene politika, koji je donekle paralelan ciklusu upravljanja projektima.

U našem iskustvu sa ovim ciklusom, najčešća greška koju organizacije prave jeste da prepoznaju postojeći problem i odmah pristupe implementaciji mogućih rešenja. Tako se preskače veliki broj važnih koraka planiranja. Istu stvar možemo primetiti kod ciklusa javnog zagovaranja – kada je problem prepoznat, odmah se preduzimaju aktivnosti ka njegovom rešavanju.

Download: Priručnik