Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Zagovaranje i lobiranje u svrhu društvenih promjena

Cilj je ovog priručnika postići u organizacijama civilnoga društva jačanje vještina zagovaranja i utjecaja na javne politike sa svrhom doprinosa društvenoj promjeni.

Article Image

Ukratko, moramo postati međuovisni ako želimo postići održivu promjenu i učvrstiti osnaženu promjenu.
Stoga su zagovaranje, lobiranje i utjecaj na politike danas ključni za svakog poduzetnika, političara ili skupinu civilnog društva. Izazov je okupiti različite dionike radi rasprave, informiranja i utjecaja na donositelje odluka u što širim okvirima u smislu različitih pozadina i interesa, kako bi donijeli informiranu odluku. Izostanak zagovaranja i lobiranja dovodi u pitanje kvalitetu donošenja odluka.
Ovaj priručnik pomoći će vam da vjerodostojno, legitimno i odgovorno poboljšate kvalitetu i učinkovitost svoga zagovaranja, lobiranja i utjecaja na politike.