Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Priručnik: Upravljanje organizacijama civilnog društva

Praktični alati za analizu organizacionog razvoja

Article Image

Svrha ovog priručnika, nazvanog Upravljanje organizacijama civilnog društva – praktični alati za analizu organizacionog razvoja, je da poveća unutrašnje kapacitete OCD za njihovo efikasnije delovanje.

Malo je verovatno da će priručnik čitaocima ukazati na mnogo novih stvari o njihovoj organizaciji, kojih oni nisu već svesni. Ipak, priručnik može ukazati na različite poglede na organizaciju u celini i na njene odnose sa institucionalnim okvirom u kome funkcioniše.

Download: Upravljanje organizacijama civilnog društva