Техничка поддршка
за граѓанските организации

Управување со граѓански организации

Целта на овој прирачник, насловен како „Управување со граѓански организации – Практични алатки за анализа на организацискиот развој“, е да се зголемат внатрешните капацитети на ГО за поефективно дејствување

Article Image

Прирачникот се води од бројни тестирани методи и пристапи кон ИР/ОР. Во овој контекст соодветен е еден збор на претпазливост. Една англиска поговорка вели „ако сè што имаш е чекан, тогаш сè ти личи на шајка“.

Со ова сакаме да кажеме дека ако само сакаме да го потврдиме она што веќе го знаеме, тогаш овие методи нема да нè научат ништо ново или дури може да произведат погрешни информации. За да се избегне ова, се надеваме дека читателот ќе им пристапи на методите со отворен ум, ќе ги тестира дали се корисни и ќе бара нови перспективи.

Искрено се надеваме дека прирачникот ќе ви биде од полза во вашата работа.

Download: Управување со граѓански организации