Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Priručnik: Upravljanje organizacijama civilnog društva

Praktični alati za analizu organizacijskog razvoja

Article Image

Cilj predmetnog priručnika, čiji je naslov Upravljanje organizacijama civilnog društva – praktični alati za analizu organizacijskog razvoja, je da poveća interne mogućnosti OCD za što efikasniju akciju.

Malo je vjerovatno da će priručnik predočiti čitaocu neke nove stvari vezano za datu organizaciju, a kojih još uvijek nisu svjesni. Međutim, priručnik može predložiti različite načine kako posmatrati organizaciju u pitanju i kako je dovesti u vezu s institucionalnim okruženjima.

Download: Upravljanje organizacijama civilnog društva