Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim

Fon yaratmanın birçok farklı anlamı bulunmaktadır; ancak sıklıkla farklı bağışçılardan fonların toplanması fikrini ifade etmektedir.

Article Image

Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim başlıklı bu kitapçığın amacı, STKların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların sürdürülebilirliğinin artırılmasıd.

Download: Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim

Okuyucular, Kavramlar ve Araçları kendi ülkelerine göre uyarlamakta, onlara kendi bilgi ve tecrübelerini katmakta ve bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi meslektaşları ile paylaşmakta da serbesttirler.