Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Prikupljanje sredstava i pristup EU fondovima

Article Image

Svrha ovog priručnika, nazvanog Prikupljanje sredstava i pristup EU fondovima, je da poveća unutrašnje kapacitete OCD za prikupljanje sredstava, uključujući i EU sredstva, što će dovesti do ojačane održivosti tih organizacija.
Iskreno se nadamo da će vam priručnik biti koristan u daljem radu.