Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Prikupljanje financijskih sredstava i pristup EU fondovima

Prikupljanje financijskih sredstava ima mnogo različitih značenja, ali taj se pojam uglavnom odnosi na koncept koji podrazumijeva prikupljanje financijskih sredstava od različitih donatora.

Article Image

Cilj ovog priručnika naslovljenog Prikupljanje financijskih sredstava i pristup EU fondovima jeste povećati kapacitete OCD-ova za prikupljanjem sredstava uopće, kao i iz EU fondova, s ciljem osnaživanja njihove održivosti.

Priručnik o prikupljanju financijskih sredstava i pristupanju EU fondovima podijeljen je u dvije osnovne cjeline:

DIO I: Koncepti kojima se cilja na unapređenje čitaočevog znanja o osnovnim aspektima aktivnosti vezanih uz prikupljanje financijskih sredstava, uključujući i prikupljanje sredstava od EU. Na početku svakog poglavlja čitaoc će dobiti kratak pregled osnovnih ideja koje su sadržane u tom poglavlju, kao i alata koje može iskoristiti da bi iste primijenio u svojoj organizaciji. Čitaocima se također preporučuje da, s vremena na vrijeme, iskoriste Trenutke za razmišljanje i promisle o svojim organizacijama u svjetlu koncepata koji su im predstavljeni.

DIO II: Alati kojima se cilja na to da se čitaocu pomogne u primjeni teorijskih koncepata kako bi analizirali/dijagnosticirali kapacitete te razradili strategije za prikupljanje financijskih sredstava unutar vlastitih OCD-ova. Čitaoci se ohrabruju da se alatima koriste radeći u timovima zajedno sa svojim kolegama.

Čitaoci mogu slobodno prilagođavati predstavljene koncepte i alate specifičnim prilikama u svojim državama, te ih upotpuniti svojim vlastitim znanjem i iskustvom, kao i dijeliti svoje znanje, vještine i iskustvo sa svojim kolegama.

Download: Prikupljanje financijskih sredstava i pristup EU fondovima