Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Priručnik: Razvoj i upravljanje EU projektima

Priručnik i praktični alati su pripremljeni s namjerom da koriste pojedincima, ali i u kontekstu formalnih obuka.

Article Image

Svaka osoba koja radi ili volontira u nekoj od organizacija civilnog društva slobodna je koristiti ove publikacije. U njima su sadržane i brojne upute i primjeri stvarnih iskustava OCD-ova u regiji, kao i detalji o tome gdje možete naći dodatne informacije. Nadamo se da će svaki čitaoc biti insipirisan i dovoljno siguran da nastavi dalje raditi za njega/nju najprikladniji način i kako to najbolje odgovara interesima pojedinačne organizacije.

Download: Priručnik za Razvoj i upravljanje EU projektima