Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

STK'lar ve Sivil Katılım

Elinizdeki rehber, TACSO programı tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyet gösteren STKların bu kapasite eksikliğini gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Article Image

Esas hedef STK'ların kapasitesini güçlendirmek olmakla birlikte, STK'ların ortaklık kurduğu yerel yönetimler, merkezi yönetim birimleri, diğer devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra konuya ilgi duyan herkesin Kitapçığı eğitici ve bilgilendirici bulacağına inanıyoruz. Kitapçık içinde sunulan bilgiler, yöntemler ve deneyimlerin çeşitliliği özellikle geniş tutulmuş, bu şekilde hem sivil katılım konusuna yeni olan hem de deneyim sahibi kişilere faydalı önerilerde bulunması amaçlanmıştır.

Download: STK'lar ve Sivil Katılım

Kitapçık üç ana bölümden oluşmaktadır:

  • Bölüm 1’de etkili sivil katılımla ilgili kavramlar, genel yaklaşımlar, mekanizmalar ve yöntemler anlatılmaktadır;
  • Bölüm 2’de sivil katılımın yerel ve ulusal düzeylerdeki uygulamaları incelenmektedir;
  • Bölüm 3’te sivil katılımı desteklemede kullanılabilecek kontrol listeleri ve şablon örneklerinin bulunduğu bir ‘Araç Kutusu’ sunulmaktadır.