Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

OSHC-të dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve në Proceset Vendimmarrëse

Bashkimi Europian bazohet në parimet e lirisë, demokracisë, respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe në zbatimin e ligjit.

Article Image

Midis këtyre lirive themelore është e drejta që kanë qytetarët që të formojnë shoqata për të ndjekur një qëllim të përbashkët i cili respekton parimet e përmendura më sipër, si dhe për të marrë pjesë në mënyrë aktive në shoqëri.

Pjesëmarrja Qytetare dhe Solidariteti, ose çfarë mund të ndodhë nëse nuk marrim pjesë në procesin e vendimmarrjes!

Le ta fillojmë me një histori interesante:

Timuri sjell në Aksehir, qytet i vogël ky në Andoll, një elefant. Kafsha madhështore u la vetëm të vërdallosej nga t’i donte qejfi. Dhe kështu, të gjitha fushat, vreshtat dhe kopshtet me perime u shkatërruan. Dhe nuk mjaftonte kjo, fukarenjve të Aksehirit iu la detyrë të ushqenin kafshën. Me pak fjalë, elefanti i Timurit u bë problemi i parë dhe kryesor i Aksehirit...

Download: OSHC-të dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve në Proceset Vendimmarrëse