Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

OCD-ovi i učestvovanje građana

Iz priručnika: U Aksehir, mali grad u Anadoliji, Timur je doveo slona. Golema životinja imala je svu slobodu da se kreće kud god poželi, te je tako uništila sva polja, vinograde i povrtnjake. Povrh svega, siromašnom narodu Aksehira u dužnost je ostavljeno da hrane životinju. Ukratko, Timurov slon postajo je najveći problem Aksehira. Narod stade zaklinjati Nasrudin-hodžu: „Dragi hodža, ti si jedini

Article Image

TACSO je pripremio ovaj priručnik kako bi pomogao OCD-ovima Zapadnog Balkana i Turske da se pozabave ovim problemom u svojim kapacitetima. Važno je istaknuti da
premda primarnu ciljnu publiku predstavljaju OCD-ovi, očekujemo da će i jedan dio njihovih partnera – lokalni i središnji organi uprave kao i druge javne institucije – imati koristi od ovog priručnika. Raspon informacija, metodologija i iskustava koja su utkana u priručnik namjerno je širok, kako bi se njime mogli okoristiti oni kojima je ova tema nova, ali i oni malo iskusniji.

Priručnik se sastoji od tri osnovna dijela:

  • Prvi dio bavi se konceptima i općim pristupima, mehanizmima i metodologijama efektivnog učestvovanja građana;
  • Drugi dio tretira učestvovanje građana u praksi, kako na lokalnom tako i na državnom nivou;
  • Treći dio čini zbirka alata koja sadrži kontrolne liste, primjere obrazaca i metodologija koji se mogu koristiti da podrže učestvovanje građana.

Download: OCD-ovi i učestvovanje građana