Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

THIRRJET E BE-SË

Shqipëri: Ndryshon afati i dorëzimit të koncept notës

Article Image

Afati i dorëzimit të koncept notës për thirrjen Mbështetja ndaj kapaciteteve të organizatave të Shoqërisë Civile në kuadër të Programit të Masave për Shoqërinë Civile është shtyrë për datën 25/07/2017.

Ju lutem gjeni më tepër informacion këtu.