Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

EU POZIVI

Poziv za dostavljanje prijedloga

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata "Instrument podrške civilnom društvu, program 2016-2017"

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga  projekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu, program 2016-2017"  finansiranih iz Programa Predpristupne Pomoći za 2016-2017 godinu.

Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na web stranici Evropske komisije i http://europa.ba/?page_id=320.

Rok za podnošenje projekata je 5. septembar/rujan 2017. godine u 12:00 sati po lokalnom vremenu.