Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

P2P pozivi

Komponenta Ljudi ljudima (People 2 People - P2P)

Program Ljudi ljudima (People 2 People - P2P) je bio jedan od tri (3) lanaca programa Podrške civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF) strategije Generalnog direktorata za proširenje (DG ELARG) Evropske komisije. U septembru 2013. godine Program Ljudi ljudima (P2P). postao je nova komponenta TACSO projekta.

P2P