Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

P2P Pozivi

Komponenta Ljudi ljudima (P2P)

Program Ljudi ljudima (People to People - P2P) predstavljao je jedan od tri stuba EU programa podrške civilnom društvu (Civil Society Facility), u skladu sa strategijom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje (DG ELARG). U septembru 2013, P2P je postao nova komponenta TACSO projekta.

P2P