Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

P2P Calls

Komponenti “Njerëzit tek Njerëzit” (P2P)

Programi ‘Njerëzit tek Njerëzit’ (P2P) ka qenë një nga tre komonentët e Mekanizmit Ndihmës për Shoqërinë Civile, si pjesë e strategjisë së Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerimin në Komisionin Evropian (DG ELARG). Në shtator 2013, P2P i kaloi si komponent i ri projektit TACSO.

P2P