Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

P2P Calls

Komponenti “Njerëzit tek Njerëzit” (P2P)

Programi Njerëzit për Njerëzit (P2P), ishte një nga tre (3) komponentët e Mekanizmit Mbështetës për Shoqërinë Civile (Civil Society Facility), strategji e Komisionit Europian, Drejtoratit të Përgjithshëm për Zgjerim (DG ELARG). Në shtator të vitit 2013, P2P u bë komponentë e re e projektit TACSO.

P2P