Техничка поддршка
за граѓанските организации

P2P повиците

Компонента Луѓе за луѓе (P2P)

Програмата Луѓе за луѓе (P2P) беше една од трите делови на Структурата за поддршка на граѓанското општество, стратегија на Генералниот директорат за проширување на Европската Комисија (DG ELARG). Во септември 2013, P2P стана нова компонента на проектот ТАКСО.

P2P