Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

P2P Pozivi

Ljudi ljudima (P2P) komponenta

Program Ljudi ljudima (P2P) je jedna od tri (3) komponente Podrške civilnom društvu Civil Society Facility, strategije Generalnog direktorata Evropske Komisije za proširenje (DG ELARG). Od septembra 2013. P2P je postao nova komponenta TACSO projekta.

Documents