Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

İnsandan İnsana Programı Nedir?

İnsandan İnsana (P2P) Programı, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük tarafından Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan biri olarak, AB adayı olan ve Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA) yararlanıcısı ülkelerdeki AB Delegasyonlarının yardımıyla uygulanmaktaydı. Eylül 2013 itibariyle İnsandan İnsana (P2P) Programı, TACSO Projesi’nin yeni bir bileşeni olarak tanımlanmış ve TACSO tarafından yürütülmeye başlamıştır.

İnsandan İnsana (P2P) Programı  bileşeni, Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye’deki STK’ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK’larla toplantılarda bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

TACSO, yeni uygulama döneminde Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü desteği ile  İnsandan İnsana (P2P) Programı etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve takip toplantılarının düzenlenmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. 

İnsandan İnsana (P2P) Programı  kapsamında düzenlenecek etkinlikler, TACSO sosyal medya hesapları ve web sayfası  üzerinden duyurulacaktır. Program kapsamında, IPA ve AB ülkelerinin yanı sıra Brüksel’de tek yararlanıcı ülkeye yönelik (single beneficiary) ve birden fazla yararlanıcı ülkeye yönelik (multi-beneficiary) etkinlikler ve zaman zaman çalışma ziyaretleri düzenlenmesi planlanmaktadır.