Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta su ljudi ljudima?

Program Ljudi ljudima (People 2 People - P2P) je bio jedan od tri (3) lanaca programa Podrške civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF) strategije Generalnog direktorata za proširenje (DG ELARG) Evropske komisije. U septembru 2013. godine Program Ljudi ljudima (P2P) postao je nova komponenta TACSO projekta.

P2P komponenta pruža odličnu priliku za OCD u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj da prošire svoje znanje o EU i procesu pristupanja, kroz posete Evropskim institucijama, sastancima sa Evropskim organizacijama civilnog društva i prilikama da se povežu međunarodno i regionalno.

Pod vođstvom Generalnog direktorata za proširenje (DG ELARG), TACSO je odgovoran za planiranje, organizovanje  i obezbjeđivanje praćenja podrške za realizaciju P2P događaja.

P2P događaji će biti objavljeni na TACSO društvenim medijskim kanalima i TACSO internet stranici. Generalno, P2P aktivnosti planirane su u IPA zemljama, sa povremenim studijskim putovanjima u Brisel, EU i druge destinacije u okviru IPA regiona.

P2P teme će biti odlučene na polu - godišnjoj osnovi, a organizacije civilnog društva mogu podnijeti njihove prijedloge za teme koje smatraju da treba istražiti.

Konačna lista tema i aktivnosti će biti odlučena nakon konsultacija sa Generalnim direktoratom za proširenje, kancelarijama Delegacija Evropske unije i TACSO Savjetodavnim odborima .