Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta su ljudi ljudima?/

Program Ljudi ljudima (People to People - P2P) predstavljao je jedan od tri stuba EU programa podrške civilnom društvu (Civil Society Facility), u skladu sa strategijom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje (DG ELARG). U septembru 2013, P2P je postao nova komponenta TACSO projekta.

P2P komponenta daje organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana i u Turskoj odličnu priliku da prošire svoje znanje vezano za EU i proces pridruživanja putem poseta evropskim institucijama, susreta sa evropskim OCD i prilika za međunarodno i regionalno umrežavanje.
 
Pod vođstvom EU DG ELARG, TACSO projekat je odgovoran za planiranje, organizaciju, i pružanje naknadne podrške za sprovođenje P2P događaja.

P2P događaji će biti najavljivani putem TACSO profila na socijalnim medijima, kao i na TACSO internet stranici. Generalno, planira se da će jednokorisnički i višekorisnički događaji biti većinom organizovani u zemljama IPA regiona, uz povremene posete Briselu, ili drugim destinacijama unutar EU.
 
Teme P2P događaja biće određivane dva puta godišnje, i OCD mogu slati svoje predloge tema za koje veruju da su važne i da ih treba obraditi. Konačna lista tema i aktivnosti biće određena uz konsultacije sa Evropskom komisijom, Delegacijama EU u IPA zemljama, i TACSO savetodavnim LAG grupama.  
TACSO P2P Brošura