Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta su ljudi ljudima?

Program Ljudi ljudima (P2P) je jedna od tri (3) komponente Podrške civilnom društvu Civil Society Facility, strategije Generalnog direktorata Evropske Komisije za proširenje (DG ELARG). Od septembra 2013. P2P je postao nova komponenta TACSO projekta.

Komponenta P2P obezbjeđuje izvrsnu mogućnost za organizacije civilnog društva (OCD) u regionu zemalja Zapadnog Balkana i Turske da prošire svoje znanja o EU i procesu pridruživanja kroz posjete Evropskim institucijama, sastancima sa OCD iz zemalja članica EU kao i priliku da se uključe u mreže kako na regionalnom tako i međunarodnom nivou. 

Prema smjernicama DG ELARG, TACSO ima sveukupnu odgovornost za planiranje, organizaciju i obezbjeđenje podrške nastavku aktivnosti unutar realizacije P2P događaja.
 
P2P događaji će biti oglašavani kroz  kanale društvenih medija TACSO i stranicu  TACSO Web page. U principu, planirani su  događaji i aktivnosti kako u jednoj državi ( single beneficiary), tako i  događaji koji povezuju više država (multi- beneficiary) IPA regiona,  sa povremenim studijskim posjetama Briselu, drugim EU odredištima i unutar IPA regiona.

Teme P2P programa određivaće se na polugodišnjoj osnovi i OCD mogu slati svoje projedloge za teme koje smatraju da se trebaju dalje istraživati.

Konačna lista tema i aktivnosti biće određena na osnovu konsultacija  sa DG ELARG, Delegacijama EU i TACSO Savjetodavnim grupama.