Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)/ Sivil Toplum Aracı (CSF) ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’na (DİHAA) ilişkin istişareler ve tanıtım