Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Komunikacija sa partnerima/interesnim zajednicama i korisnicima

Organizacije civilnog društva se često smatraju omogućivačima promjene u zajednici. To uglavnom ima veze sa njihovim direktnim kontaktom sa građanima i njihovom sposobnošću da razumiju potrebe običnih građana mnogo bolje od državnih sistema ili političkih stranaka. Dakle, ne bi bilo iznenađenje zaključiti da se OCD-ovi često posmatraju kao mostovi u našim zajednicama ili komunikacijski kanali koji imaju i drugu svrhu. Ta druga svrha je kreiranje foruma za rješavanje problema pa OCD-ove možemo posmatrati i kao pokretne mostove. Mogu li organizacije civilnog društva funkcionirati odnosno postojati bez povezanosti sa svojim zajednicama? Ovo je legitimno pitanje jer većina aktivista smatra da se organizacije oslanjaju na svoje zajednice da svojim aktivnostima daju legitimitet i svrhu.

Zajedno sa predstavnicima OCD-ova iz regiona, TACSO je posvetio napore da naglasi važnost izgradnje zajednice i komunikacije u zajednici. Regionalna konferencija: Izgradnja zajednice i komunikacija sa OCD-ovima, organizirana u Sarajevu (novembar 2015).

Preuzimanje: Regional Conference Community Building and CSOs' Communication (engleski)

Glavni proizvod ovog događaja je bio Almanah, izgradnja zajednice i komunikacija sa OCD-ovima. Almanah sadrži informacije sa konferencijskih radnih grupa na različite teme od značaja za razvoj odnosa zajednice kao i najboljih praksi.

PreuzimanjeAlmanah - Izgradnja zajednice i komunikacija sa OCD-ovima (engleski)