Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

OCD i odnosi sa medijima

Brojne organizacije veoma dobro rade, ali se ne prodaju dobro kada je u pitanju dobijanje poruke o njima. Iz tog razloga, TACSO je izradio Priručnik o odnosima sa javnošću za OCD u cilju pružanja pregleda glavnih komunikacionih alatki i tehnika OCD.

Preuzeti: Priručnik o odnosima sa javnošću za OCD