Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Marrëdhëniet mes medias dhe OSHC-ve

Shumë organizata bëjnë punë të madhe, por ndonjëherë nuk i japin shumë rëndësi transmetimit të mesazheve të tyre. Për këtë arsye, TACSO ka zhvilluar Manualin për Marrëdhëniet me Median për OSHC-të me qëllim që t'u ofrojë organizatave një pasqyrë të mjeteve dhe teknikave kryesore të komunikimit.

Shkarko: Manuali për Marrëdhëniet me Median për OSHC-të