Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

OSHC-të dhe marrëdhëniet me mediat

Shumë organizata bëjnë punë të madhe, por ndonjëherë nuk i japin shumë rëndësi transmetimit të mesazheve të tyre. Për këtë arsye, TACSO ka zhvilluar Manualin për Marrëdhëniet me Median për OSHC-të me qëllim që t'u ofrojë organizatave një pasqyrë të mjeteve dhe teknikave kryesore të komunikimit.

ShkarkoManuali për Marrëdhëniet me Median për OSHC-të