Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

OCD-ovi i odnosi sa medijima

Mnoge organizacije odlično rade, ali sebe zakidaju kada je reč o širenju svoje poruke. Iz tog razloga, TACSO je razvio Priručnik za odnose sa medijima za OCD-ove s ciljem da organizacijama osigura pregled glavnih komunikacijskih alata i tehnika.

Preuzimanje: Priručnik za odnose sa medijima za OCD-ove