Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Odnosi s javnošću

Odnosi sa javnošću predstavljaju strateški proces komunikacije koji gradi međusobno korisne odnose između organizacija i njihove publike. Promišljen, kreativan komunikacijski plan za OCD poboljšaće odnose OCD-a sa javnošću kroz mogućnost stvaranja snažne, pozitivne reputacije za OCD. Odnosi s javnošću nisu samo odnosi sa medijima ili društvena interakcija, već je i skup aktivnosti koje će uključivati vanjsku i unutrašnju komunikaciju, pažljiv odabir publike i izradu poruka za svaku određenu publiku.