Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Korištenje društvenih medija

Društveni mediji su dobra polazna tačka za izgradnju vidljivosti OCD jer su jednostavne za korišćenje i zahtijevaju minimalno upravljanje resursima. Upotrebom kanala društvenih medija, OCD su u mogućnosti da budu u interakciji sa svojom ciljnom publikom, kao i da upoznaju i umreže se sa ostalim organizacijama koje rade u sličnim oblastima.

TACSO je doprinio izgradnji kapaciteta OCD u učenju kako da koriste društvene medije da bi se povećala njihova vidljivost i da bi podijelile svoju misiju sa širom publikom, i promovisale svoj rad kroz izradu brojnih vodiča u video zapisu o tome kako koristiti različite kanale društvenih medija. 

Pogledajte: Kako izraditi i voditi Facebook stranicu za svoj OCD

Pogledajte: Kako izraditi i voditi Twitter profil za svoj OCD

Pogledajte: Kako izraditi i voditi Google+ stranicu za svoj OCD

Pogledajte: Kako izraditi i voditi Instagram profil za svoj CSO

Pogledajte: Pogledajte: Kako izraditi i voditi Linkedin stranicu za svoj OCD

Pogledajte: Kako izraditi i voditi YouTube kanal za svoj OCD