Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Upotreba društvenih medija

Društveni mediji su dobra polazna tačka za izgradnju vidljivosti OCD jer su jednostavne za korišćenje i zahtevaju minimalno upravljanje resursima. Upotrebom kanala društvenih medija, OCD su u mogućnosti da budu u interakciji sa svojom ciljnom publikom, kao i da upoznaju i umreže se sa ostalim organizacijama koje deluju u sličnim oblastima.

TACSO je doprineo izgradnji kapaciteta OCD u učenju kako da koriste društvene medije da bi se povećala njihova vidljivost i da bi podelile svoju misiju sa širom publikom, i promovisale svoj rad kroz izradu brojnih vodiča u video zapisu o tome kako koristiti različite kanale društvenih medija. 

Pogledati: Kako napraviti i voditi Facebook stranicu za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=RxrgY3sg1g8  

Pogledati: Kako napraviti i voditi Twitter profil  za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=w5L5bMzQtHM

Kako napraviti i voditi Google+ stranicu za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=ROVTmM3sneE

Kako napraviti i voditi Instagram profil za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=PUvP8OJs3pk

Kako napraviti i voditi LinkedIn stranicu za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=F6DFVPzx5ZQ

Kako napraviti i voditi YouTube kanal za Vašu organizaciju

https://www.youtube.com/watch?v=FpUm0XGr45A