Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Përdorimi i medias sociale

Mediat sociale janë pikënisje e mirë për ndërtimin e dukshmërisë së OSHC-ve sepse janë të thjeshta për tu përdorur dhe kërkon menaxhim minimal të burimeve. Duke përdorur kanalet e mediave sociale, OSHC-të janë në gjendje të angazhohen dhe të bashkëveprojnë me audiencat e tyre të synuara dhe gjithashtu të takohen dhe të rrjetëzohen me organizata tjera që punojnë në fusha të ngjashme.

TACSO ka kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve në të mësuarit se si të përdorin mediat sociale që të rrisin dukshmërinë e tyre dhe të ndajnë misionin e tyre me një audiencë më të madhe dhe të promovojnë punën që ata po bëjnë përmes zhvillimit të një sërë videove me studime për mënyrën e përdorimit të medias. 

Shiko: Si të krijohet dhe të menaxhohet faqja e Facebook për OSHC-në tuaj 

https://www.youtube.com/watch?v=RxrgY3sg1g8  

Shiko: Si të krijoni dhe të ekzekutoni profilin e Twitter për OSHC-në tuaj 

https://www.youtube.com/watch?v=w5L5bMzQtHM

Shiko: Si të krijoni dhe të përdorni faqen e Google+ për OSHC-në tuaj 

https://www.youtube.com/watch?v=ROVTmM3sneE

Shiko: Si të krijoni dhe të përdorni profilin e Instagram për OSHC-në tuaj

https://www.youtube.com/watch?v=PUvP8OJs3pk

Shiko: Si të krijoni dhe të përdorni faqen LinkedIn për OSHC-në tuaj  

https://www.youtube.com/watch?v=F6DFVPzx5ZQ

Shiko: Si të krijoni dhe përdorni kanalin YouTube për OSHC-në tuaj  

https://www.youtube.com/watch?v=FpUm0XGr45A