Техничка поддршка
за граѓанските организации

Користење на социјалните медиуми

Социјалните медиуми се добра почетна точка за градење на видливоста на ГО бидејќи се едноставни за користење и бараат минимално управување со ресурсите. Со користење на каналите на социјалните медиуми, ГОсе во можност да се инволвираат и комуницираат со своите целни публики, а исто така и да сретнат и да се вмрежат со други организации кои работат на слични полиња.

ТАКСО придонесе за градење на капацитетите на ГО преку учење како да ги користат социјалните медиуми со цел да ја зголемат својата видливост и да ја споделат својата мисија со широката јавност и да ја промовираат работата која ја извршуваат преку развој на серија на видео обуки за тоа како да користат разни канали на социјални медиуми

Погледајте: Како да креирате и работите со Фејзбук страна за вашата ГОhttps://www.youtube.com/watch?v=RxrgY3sg1g8  

Погледајте: Како да креирате и работите со Твитер профил за вашата ГОhttps://www.youtube.com/watch?v=w5L5bMzQtHM

Погледајте: Како да креирате и работите со Google+ страна за вашата ГОhttps://www.youtube.com/watch?v=ROVTmM3sneE

Погледајте: Како да креирате и работите со профил на Истаграм за вашата ГО

https://www.youtube.com/watch?v=PUvP8OJs3pk

Погледајте: Како да креирате и работите со LinkedIn страна за вашата ГОhttps://www.youtube.com/watch?v=F6DFVPzx5ZQ

Погледајте: Како да креирате и работите со YouTube канал за вашата ГОhttps://www.youtube.com/watch?v=FpUm0XGr45A