Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Registracija u PADORu

Onlajn registracija podataka potencijalnih aplikanata (Potential Applicant Data On-Line Registration -PADOR) predstavlja onlajn sistem u kojem organizacije koje su potencijalni aplikanti za pozive za podnošenje predloga, registruju i redovno ažuriraju podatke o svom profilu (pravnom, finansijskom, itd.). Informacije koje se registruju u PADOR-u koristi Evropska komisija tokom ocjene prijava kao i za provjeru podobnosti organizacija koje učestvuju na pozivima za podnošenje predloga.

Svaka organizacija ima jedinstveni identifikacioni broj (EuropeAid ID-EID) u PADOR-u. Organizacija mora pomenuti ovaj EID u prijavi koja se podnosi na poziv za podnošenje predloga putem IT sistema za onlajn podnošenje, pod nazivom: PROSPECT.

PADOR (registracija organizacije) i PROSPECT (predaja prijave) predstavljaju dva onlajn sistema koji pojednostavljuju postupak prijavljivanja na pozive za podnošenje predloga.

Naglašeno je da OCD imaju poteškoća prilikom registracije u PADOR-u, najčešće zbog nedostatka znanja engleskog jezika, kao i zahtjevne procedure za kompjuterske baze podataka, koje smanjuju mogućnost OCD da učestvuju kao aplikanti ili partneri na pozive Evropske unije za grantove. Da bi se omogućilo OCD i ojačao njihov kapacitet za povlačenje resursa iz fondova Evropske unije, TACSO kancelarije su organizovale brojne radionice i obuke o PADOR registraciji.

TACSO je pripremio video materijal kako bi se pomoglo OVD da se registruju. 

Pogledajte PADOR Video linkove

1. Uvod u PADOR registraciju


2. PADOR registracija onlajn

3. ECAS registracija

4. Logiranje u PADOR

5. Identifikacija

6. Administrativni podaci

7. Profil

8. Iskustvo - sektor

9. Iskustvo - geografski

10. Unakrsne informacije - iskustvo

11. Finansijsko zdravlje

12. Izvještaj o reviziji

13. Osoblje

14. Upravni odbor

15. Dodatne informacije

16. Izjava časti

17. Ažuriranje informacija u PADOR-u

18. Oflajn PADOR podaci

19. Pretraga partnera

20. Zaboravljena lozinka ili korisničko ime

21. TACSO kontakti https://www.youtube.com/watch?v=gtVkgTastdM

TACSO je takođe uradio spisak Najčešće postavljanih pitanja o upotrebi PADOR-a od strane OCD. Taj spisak slijedi u nastavku.

 

 1. Ukoliko je organizacija rezultat odvajanja starije i iskusne organizacije, da li PADOR daje prostor za objašnjenje prethodnog i opsežnog iskustva novoformirane organizacije (t.j. prethodno realizovanih projekata prije odvajanja)?

 

 1. Da, iako ne postoji namijenjeno polje za ovakvu vrstu podataka, stranica pod nazivom Strategija i metodologija nudi 20000 karaktera prostora za opisne podatke o strategijama, metodologijama, filozofijama i pristupima Vaše organizacije (Kako odabrati državu/region, projekat, partnera. Uslovi za stvaranje jakog partnerstva, vlasništva, itd.).
 2. Da, zbog toga što polje pod nazivom Datum registracije (na profilnoj stranici PADOR-a) nije uvezano sa poljem Sektor i geografsko područje. Tako, čak iako je Vaša organizacija nedavno registrovana, i dalje možete dati podatke o prethodnom iskustvu Vaše organizacije, nakon zvaničnog datuma registracije.

2. Kako znam da je moja organizacija registrovana u PADOR-u?

 

 1. Ukoliko se prvi put registrujete, nakon popunjavanja svih potrebnih polja u registracionom obrascu, treba da unesete sve podatke tako što ćete potpisati formular tokom posljednjeg koraka registracije. Nakon potpisivanja podataka, PADOR će automatski generisati EuropAid ID koji će se naći na vrhu strane, koji će se iz formata N/A pretvoriti u format sličan KO-YYYY-XXX-1234567890.
 2. Ukoliko ste se prethodno registrovali, nakon prijave na PADOR portal, provjerite na vrhu strane odjeljak pod nazivom EuropAid ID, a šifra (t.j. KO-YYYY-XXX-1234567890) u ovom polju jeste ID Vaše organizacije, što znači da ste već registrovani. Ukoliko se u ovom odjeljku nalazi oznaka N/A, to znači da nijeste popunili sva potrebna polja i da treba ponovo da provjerite podatke koje ste unijeli.

 

3. Kako mogu pristupiti PADOR-u, ako sam zaboravio/la lozinku?

 1. Pođite na naslovnu stranu PADOR i kliknite na polje „Zaboravili ste ECAS lozinku“ ("You have forgotten your ECAS password").
 2. Kliknite na „Još uvijek nemate lozinku“  (“Don’t yet have a password”) ili na „Zaboravili ste lozinku“ (“Forgot your password”).
 3. Domen za pristup PADOR-u je uvijek „EKSTERNI“ ("EXTERNAL").
 4. Unesite svoje korisničko ime ili „login email" (koji ste prethodno unijeli prilikom lične prijave na dijelu pod nazivom "Identification" (vidite 1.4.2. Brzog vodiča).
 5. Kliknite na „Traži ECAS lozinku“ ("Request ECAS password").
 6. Provjerite svoj „login email" (takođe provjerite i da li je nešto stiglo u neželjenu poštu) i nastavite.
 7. Unesite svoje korisničko ime, osmislite lozinku i kliknite na „Podnesi“ ("Submit").

Nakon što ste ispratili sve ove korake, Vaša lozinka će biti ponovo podešena.

 

4. Ako moja organizacija nema EuropeAid ID (PADOR ID), da li može koristiti privremenu šifru za prijavu, na koju se upućuje kao „Temporary LEF Code“ (napomena u PADOR-u: privremene LEF šifre se dodjeljuju organizacijama koje nikada nijesu dobile evropske grantove)?

 1. Ne, privremene LEF šifre se dodjeljuju organizacijama koje nikada nijesu dobile evropske grantove. U PADOR-u, privremene LEF šifre nijesu vidljive. One se pojavljuju kao „N/A".
 2. Privremena LEF lozinka se dodjeljuje Vašoj organizaciji kada se registrujete u PADOR-u. U PADOR-u, ova privremena LEF šifra se javlja kao „N/A".  LEF podaci su identifikovani zvjezdicom (*) i napisani su narandžastim slovima (narandžasta boja se koristi za obavezne podatke).
 3. Za svrhe prijave projekta biće Vam potreban EuropeAid ID (PADOR ID), koji se dobija nakon obavljanja registracije i unošenja svih potrebnih podataka.
 4. EuropeAid ID je jedina šifra koja je data i vidljiva organizacijama koje nikada nijesu dobile evropske grantove nakon registracije za PADOR.
 5. EuropeAid ID je jedina referentna šifra (unutar PADOR-a) koja se traži od organizacija prilikom prijave za grantove Evropske komisije.

 

5. Ukoliko je moja organizacija registrovana na Kosovu kao INVO, ogranak međunarodne organizacije, da li je ona podobna za prijavu za grant, da li treba da je registrujem u PADOR-u i da li treba da otvorim novi PADOR ili koristim postojeći koji se odnosi na centralu?

 1. Svi aplikanti za grant treba da se registruju u PADOR-u, ukoliko se smjernicama uz poziv za podnošenje projektnih predloga traži PADOR ID.
 2. Podobnost INVO za prijave za grant se može provjeriti u Smjernicama za aplikante za grant (za posebni poziv za podnošenje predloga projekata) ili se može konsultovati kontakt osoba ugovornog organa (Evropska komisija) za dalja pojašnjenja.
 3. U zavisnosti od kriterijuma podobnosti:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxGkUB5phzde3ehCLZXIrQo_ESQpDnyZEt1s4qDqaR-VG9NQ/formResponse.
 4. Ukoliko je centrala INVO podobna i jeste aplikant, onda treba koristiti postojeći PADOR ID centrale.
 5. Ukoliko centrala INVO nije podobna, a lokalni (kosovski) ogranak jeste aplikant, onda lokalni ogranak treba posebno da se registruje u PADOR-u i traži novi EuropeAid ID (PADOR ID).