Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

PADOR registracija

Onlajn registracija podataka potencijalnih aplikanata (Potential Applicant Data On-Line Registration -PADOR) predstavlja onlajn sistem u kojem se organizacije koje su potencijalni aplikanti za pozive za podnošenje predloga, registruju i redovno ažuriraju podatke o svom profilu (pravnom, finansijskom, itd.). Informacije koje se registruju u PADOR-u koristi Evropska komisija tokom ocene prijava kao i za proveru podobnosti organizacija koje učestvuju na pozivima za podnošenje predloga.

Svaka organizacija ima jedinstveni identifikacioni broj (EuropeAid ID-EID) u PADOR-u. Organizacija mora pomenuti ovaj EID u prijavi koja se podnosi na poziv za podnošenje predloga putem IT sistema za onlajn podnošenje, pod nazivom: PROSPECT.

PADOR (registracija organizacije) i PROSPECT (predaja prijave) predstavljaju dva onlajn sistema koji pojednostavljuju postupak prijavljivanja na pozive za podnošenje predloga.

Naglašeno je da OCD imaju poteškoća prilikom registracije u PADOR-u, najčešće zbog nedostatka znanja engleskog jezika, kao i zahtevne procedure za kompjuterske baze podataka, koje smanjuju mogućnost OCD da učestvuju kao aplikanti ili partneri na pozive Evropske unije za grantove. Da bi se omogućilo OCD i ojačao njihov kapacitet za povlačenje resursa iz fondova Evropske unije, TACSO kancelarije su organizovale brojne radionice i obuke o PADOR registraciji.

TACSO je pripremio video materijal kako bi se pomoglo OCD da se registruju.

Pogledati PADOR video linkove

1. Uvod u PADOR registraciju


2. Onlajn PADOR registracija

3. ECAS registracija

4. Ulogujte se u PADOR

5. Identifikacija

6. Administrativni podaci

7. Profil

8. Iskustvo - sektor

9. Iskustvo – geografsko područje

10. Unakrsne informacije - iskustvo

11. Finansijsko zdravlje

12. Izveštaj revizije

13. Zaposleni

14. Odbor direktora

15. Dodatne informacije

16. Izjava o časti

17. Ažuriranje informacija u PADOR-u

18. Oflajn PADOR podaci

19. Pretraga partnera

20. Zaboravljena lozinka ili prijava

21. TACSO kontakti

TACSO je takođe uradio spisak Najčešće postavljanih pitanja o upotrebi PADOR-a od strane OCD. Taj spisak sledi u nastavku.

1. Ukoliko je organizacija rezultat odvajanja starije i iskusne organizacije, da li PADOR daje prostor za objašnjenje prethodnog i opsežnog iskustva novoformirane organizacije (tj. prethodno realizovanih projekata pre odvajanja)?

a. Da, iako ne postoji namenjeno polje za ovakvu vrstu podataka, stranica pod nazivom Strategija i metodologija nudi 20.000 karaktera prostora za opisne podatke o strategijama, metodologijama, filozofijama i pristupima Vaše organizacije (Kako odabrati državu/region, projekat, partnera. Uslovi za stvaranje jakog partnerstva, vlasništva, itd.).

b. Da, zbog toga što polje pod nazivom Datum registracije (na profilnoj stranici PADOR-a) nije uvezano sa poljem Sektor i geografsko područje. Tako, čak iako je Vaša organizacija nedavno registrovana, i dalje možete dati podatke o prethodnom iskustvu Vaše organizacije, nakon zvaničnog datuma registracije.

2. Kako znam da je moja organizacija registrovana u PADOR-u?

a. Ukoliko se prvi put registrujete, nakon popunjavanja svih potrebnih polja u registracionom obrascu, treba da unesete sve podatke tako što ćete potpisati formular tokom poslednjeg koraka registracije. Nakon potpisivanja podataka, PADOR će automatski generisati EuropAid ID koji će se naći na vrhu strane, koji će se iz formata N/A pretvoriti u format sličan KO-YYYY-XXX-1234567890.

b. Ukoliko ste se prethodno registrovali, nakon prijave na PADOR portal, proverite na vrhu strane odeljak pod nazivom EuropAid ID, a šifra (t.j. KO-YYYY-XXX-1234567890) u ovom polju jeste ID Vaše organizacije, što znači da ste već registrovani. Ukoliko se u ovom odeljku nalazi oznaka N/A, to znači da niste popunili sva potrebna polja i da treba ponovo da proverite podatke koje ste uneli.

3. Kako mogu pristupiti PADOR-u, ako sam zaboravio/la lozinku?

a. Pođite na naslovnu stranu PADOR i kliknite na polje „Zaboravili ste ECAS lozinku“ ("You have forgotten your ECAS password").

b. Kliknite na „Još uvek nemate lozinku“ (“Don’t yet have a password”) ili na „Zaboravili ste lozinku“ (“Forgot your password”).

c. Domen za pristup PADOR-u je uvek „EKSTERNI“ ("EXTERNAL").

d. Unesite svoje korisničko ime ili „login email" (koji ste prethodno uneli prilikom lične prijave na delu pod nazivom "Identification" (vidite 1.4.2. Brzog vodiča).

e. Kliknite na „Traži ECAS lozinku“ ("Request ECAS password").

f. Proverite svoj „login email" (takođe proverite i da li je nešto stiglo u neželjenu poštu) i nastavite.

g. Unesite svoje korisničko ime, osmislite lozinku i kliknite na „Podnesi“ ("Submit").

Nakon što ste ispratili sve ove korake, Vaša lozinka će biti ponovo podešena.

4. Ako moja organizacija nema EuropeAid ID (PADOR ID), da li može koristiti privremenu šifru za prijavu, na koju se upućuje kao „Temporary LEF Code“ (napomena u PADOR-u: privremene LEF šifre se dodeljuju organizacijama koje nikada nisu dobile evropske grantove)?

a. Ne, privremene LEF šifre se dodeljuju organizacijama koje nikada nisu dobile evropske grantove. U PADOR-u, privremene LEF šifre nisu vidljive. One se pojavljuju kao „N/A".

b. Privremena LEF lozinka se dodeljuje Vašoj organizaciji kada se registrujete u PADOR-u. U PADOR-u, ova privremena LEF šifra se javlja kao „N/A". LEF podaci su identifikovani zvezdicom (*) i napisani su narandžastim slovima (narandžasta boja se koristi za obavezne podatke).

c. Za svrhe prijave projekta biće Vam potreban EuropeAid ID (PADOR ID), koji se dobija nakon obavljanja registracije i unošenja svih potrebnih podataka.

d. EuropeAid ID je jedina šifra koja je data i vidljiva organizacijama koje nikada nisu dobile evropske grantove nakon registracije za PADOR.

e. EuropeAid ID je jedina referentna šifra (unutar PADOR-a) koja se traži od organizacija prilikom prijave za grantove Evropske komisije.

5. Ukoliko je moja organizacija registrovana na Kosovu kao INVO, ogranak međunarodne organizacije, da li je ona podobna za prijavu za grant, da li treba da je registrujem u PADOR-u i da li treba da otvorim novi PADOR ili koristim postojeći koji se odnosi na centralu?

a. Svi aplikanti za grant treba da se registruju u PADOR-u, ukoliko se smernicama uz poziv za podnošenje projektnih predloga traži PADOR ID.

b. Podobnost INVO za prijave za grant se može proveriti u Smernicama za aplikante za grant (za posebni poziv za podnošenje predloga projekata) ili se može konsultovati kontakt osoba ugovornog organa (Evropska komisija) za dalja pojašnjenja.

c. U zavisnosti od kriterijuma podobnosti: Kriterijum podobnosti

d. Ukoliko je centrala INVO podobna i jeste aplikant, onda treba koristiti postojeći PADOR ID centrale.

e. Ukoliko centrala INVO nije podobna, a lokalni (kosovski) ogranak jeste aplikant, onda lokalni ogranak treba posebno da se registruje u PADOR-u i traži novi EuropeAid ID (PADOR ID).